Sortowanie czereśni

Sortownica CSI przeznaczona jest do sortowania deserowych czereśni a także innych okrągłych owoców i warzyw o średnicy od 18 do 45 mm.
Standardowa linia do kalibrowania składa się ze elementu zasilającego w owoce (np. zasyp), stołu selekcyjnego (do wybierania uszkodzonych owoców), mechanicznego lub wodnego separatora (w przypadku czereśni) oraz maszyny sortującej.

SORTOWANIE

 Elementem sortującym jest  tzw. śruba Archimedesa. Obracanie się śruby powoduje przemieszczanie się owoców aż do miejsca w którym  szczelina pomiędzy metalową rurką a obracającą się śrubą odpowiada średnicy czereśni. Tam owoc delikatnie ześlizguje się na taśmę odbiorczą transportującą go do odpowiedniego wyjścia. 

Specjalny system spryskiwaczy  zwilża małą ilością wody elementy sortujące i  owoce co powoduję sprawniejsze ich przemieszczanie się a także eliminuje mechaniczne uszkodzenia owoców.

WYDAJNOŚĆ

W zależności od wielkości  maszyn, urządzenie może mieć wydajność od 200 do 2000 kg na godzinę a produkt może być sortowany na 5 rozmiarów.
Wydajność   sortowania  zależy  od  kilku czynników.  Najważniejszy  to  oczywiście  ilość
linii (od 2 do 10). Ważna jest  też systematyczność podawania owoców na linie sortowniczą. Zależy ona od tego jaki sposób rozdzielania szypułek czereśni jest zastosowany (ręczny, separator mechaniczny, separator wodny). Nie bez znaczenia jest także wielkość sortowanych czereśni.

WYPOSAŻENIE

  • ROZDZIELANIE SZYPUŁEK CZEREŚNI

Wodny separator szypułek czereśni rozdzielający owoce przy minimalnej ilości uszkodzeń. W chwili obecnej jest to najnowocześniejsze rozwiązanie stosowane przy rozdzielaniu szypułek.

  • PODAWANIE OWOCÓW

Wodny podajnik czereśni zapewniający schłodzenie i systematyczne podawanie owoców.


Stół selekcyjny wraz z dwiema sekcjami dla uszkodzonych owoców

  • WYJŚCIA

Standartowo dostępna jest maszyna z grawitacyjną pochylnią, po której owoce zsuwają się na stół odbiorczy - zdjęcie poniżej.

Opcjonalnie można zastosować specjalny ruchomy stół odciągający, dzięki któremu redukowana jest wysokość z jakiej spadają czereśnie - zdjęcie poniżej. Przy maszynach o większej ilości śrub Archimedesa konieczne jest zastosowanie ruchomego stołu odciągającego.

  • PAKOWANIE

Obrotowy stół akumulacyjny pozwalający na zgromadzenie większej ilości owoców
i łatwiejsze ich pakowanie

 

©2009 "REWERA"