Sortowanie - wyposażenie dodatkowe

Stoły odbiorcze
Stoły te ułatwiają pracę osób pakujących owoce lub warzywa a także   pozwalają na akumulację posortowanego produktu. Urządzenie wyposażone jest w fotokomórkę - która uruchamia taśmę w momencie jej przesłonięcia -  i odciąga posortowany produktu.

Stół ,,hiszpański''
Specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pakowanie posortowanych produktów bez zbędnego podnoszenia i przenoszenia kartonów lub skrzynek. Istnieje także możliwość wbudowania w konstrukcję stołu elektronicznych wag.

Stół selekcyjny
Stół selekcyjny zbudowany jest ze specjalnych obracających się dysków. Owoce które są na maszynie obracają się wokół własnej osi dzięki czemu możemy bez problemu zlokalizować i usunąć uszkodzone owoce.

Podajnik dwutaśmowy
Podajnik taki stosuje się przy rozładunku suchym z użyciem wywrotnic. Składa się z dwóch poruszających się taśm . Taśma na którą wypadają owoce z wywrotnicy jest delikatniejsza, miękka i porusza się wolniej aby uchronić wypadające owoce przed mechanicznymi uszkodzeniami. Taśma dostarczająca owoce na sortownicę porusza się szybciej w celu systematycznego zasilania maszyny w owoce co powoduje wzrostem wydajności sortowania.

Podajnik schodkowy
Podajnik ten stosuję się w przypadku, gdy elementy rozładunku suchego bądź mokrego są pod kątem 90 stopni w stosunku do sortownicy. Dzięki zastosowaniu takiego podajnika dostarczamy jednakową ilość owoców lub warzyw na każdą ścieżkę sortownicy co ma bardzo duży wpływ na wydajność naszej maszyny.

Mechaniczny napełniacz małych pudełek/skrzynek
Mechaniczny automatyczny  napełniacz przeznaczony jest do papryki i pomidorów oraz do jabłek drugiej klasy. Maszyna zatrzymuje podajnik taśmowy i emituje sygnał dzwiękowy, gdy w pudełku znajdzie się odpowiednia ilość posortowanego produktu.

Napełniacz do skrzyniopalet ,,Burg''
Urządzenie służy do napełnienia skrzyniopalety posortowanymi owocami. Specjalnie skonstruowana  obrotowa głowica podnosząc się do góry delikatnie napełnia pustą skrzyniopaletę.
Napełniacz “BURG”  model BFKV 1.1 ma jedną głowicę - która może pracować tylko w jednej pozycji - ma wydajność 5-6 szkrzyniopalet na godzinę.                                   
Napełniacz “BURG” model BFKV 1.2 ma jedną głowicę - która może pracować w dwóch pozycjach - ma wydajność 7-9 skrzyniopalet na godzinę.  

Urządzenia polerujące
Maszyna złożona ze szczotek które obracając się delikatnie polerują znajdujące się na nich owoce.

 

©2009 "REWERA"